Amper Grid je obchodní značka společnosti

Elektromontas, a.s.

STAVÍME CESTY ENERGII
 • Výstavba, údržba a obnova kritické energetické infrastruktury (úrovně napětí NN, VN, VVN)
 • Výstavba optických sítí
 • Výstavba a údržba lokálních distribučních soustav včetně trafostanic
 • Výstavba fotovoltaických elektráren včetně bateriových systémů
 • Výstavba infrastruktury pro elektromobilitu
 • Výstavba a údržba veřejného osvětlení včetně světelně-technických výpočtů dle platných norem
 • Vyvedení výkonu a datová připojení (optické sítě) pro datová centra
 • Zasíťování a realizace přípojek včetně trafostanic pro developerské projekty

ELEKTROMONTÁŽE

 • Výstavba, údržba a obnova kritické energetické infrastruktury (úrovně napětí NN, VN, VVN)
 • Výstavba optických sítí
 • Výstavba a údržba lokálních distribučních soustav včetně trafostanic

VÝSTAVBA MODERNÍCH ENERGETICKÝCH PRVKŮ NA KLÍČ

 • Výstavba fotovoltaických elektráren včetně bateriových systémů
 • Výstavba infrastruktury pro elektromobilitu

SLUŽBY PRO OBCE A DEVELOPERY

 • Výstavba a údržba veřejného osvětlení včetně světelně-technických výpočtů dle platných norem
 • Vyvedení výkonu a datová připojení (optické sítě) pro datová centra
 • Zasíťování a realizace přípojek včetně trafostanic pro developerské projekty

Kvalitu našich služeb potvrzují i následující certifikáty: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001

Klademe na sebe ty nejvyšší nároky, proto je naše společnost certifikována normami ISO, které jsou pravidelně auditovány.

ISO 9001
systém managementu kvality

ISO 9001
systém managementu kvality

ISO 9001
systém managementu kvality

ISO 9001
systém managementu kvality

ADRESA:

důležité odkazy